Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov

C20.200 Šifra SKD

Sem spada

  • proizvodnja insekticidov, rodenticidov, fungicidov, herbicidov, biocidov ipd.
  • proizvodnja sredstev za preprečevanje kaljenja, regulatorjev rasti rastlin
  • proizvodnja razkužil (za kmetijstvo in drugo rabo)
  • proizvodnja drugih agrokemičnih proizvodov, ki niso vključeni drugje

Sem ne spada

  • proizvodnja sirila, gl. 20.140
  • proizvodnja gnojil in dušikovih spojin, gl. 20.150