SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov

C20.200 Šifra SKD

Sem spada

  • proizvodnja insekticidov, rodenticidov, fungicidov, herbicidov, biocidov ipd.
  • proizvodnja sredstev za preprečevanje kaljenja, regulatorjev rasti rastlin
  • proizvodnja razkužil (za kmetijstvo in drugo rabo)
  • proizvodnja drugih agrokemičnih proizvodov, ki niso vključeni drugje

Sem ne spada

  • proizvodnja sirila, gl. 20.140
  • proizvodnja gnojil in dušikovih spojin, gl. 20.150
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020