SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja svinca, cinka in kositra

C24.430 Šifra SKD

Sem spada

  • proizvodnja svinca, cinka in kositra iz rud
  • proizvodnja svinca, cinka in kositra z elektrolizno rafinacijo svinčevih, cinkovih in kositrovih sekundarnih surovin
  • proizvodnja svinčevih, cinkovih in kositrovih zlitin
  • primarna predelava svinca, cinka in kositra

Sem spada tudi

  • proizvodnja žice iz svinca, cinka in kositra
  • proizvodnja staniola

Sem ne spada

  • litje svinca, cinka in kositra, gl. 24.540
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020