SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja tehničnih plinov

C20.110 Šifra SKD

Sem spada

 • proizvodnja utekočinjenih ali komprimiranih industrijskih ali medicinskih plinov:
  • žlahtnih plinov
  • utekočinjenega ali komprimiranega zraka
  • plinov za hladilno tehniko
  • mešanic tehničnih plinov
  • inertnih plinov, npr. ogljikovega dioksida
  • plinastih izolantov

Sem ne spada

 • pridobivanje metana, butana ali propana iz nahajališč plina, gl. 06.200
 • proizvodnja plinastih goriv, kot so etan, butan ali propan, v rafinerijah nafte, gl. 19.200
 • proizvodnja premogovega plina in podobnih goriv v plinarnah, gl. 35.210
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020