Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Ravnanje z nenevarnimi odpadki

E38.210 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

  • obratovanje deponij za nenevarne odpadke
  • odstranjevanje nenevarnih odpadkov s sežiganjem ne glede na to, ali se pri tem pridobiva tudi električna energija ali para, bioplin, kompost, pepel ali drugi stranski proizvodi, uporabni za nadaljnjo predelavo
  • zakopavanje ali podoravanje odpadkov, tudi rastlinskih

Sem ne spada

  • sežiganje nevarnih odpadkov, gl. 38.220
  • sortiranje odpadkov, uporabnih kot sekundarna surovina, npr. papirja, plastike, konzerv, kovinskih odpadkov ipd., gl. 38.320
  • dekontaminacija in čiščenje zemlje in vode, odstranjevanje strupenih snovi, gl. 39.000

SURS sem uvršča tudi

  • Peleti iz komunalnih odpadkov
  • Odlaganje in zakopavanje sadre (nenevaren odpadek)
  • Uničenje balističnih jopičev in intervencijskih čelad
  • Deponije odpadnega lesa
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020