SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

E37.000 Šifra SKD

Sem spada

 • obratovanje kanalizacije in naprav za ravnanje z odplakami
 • zbiranje in odvajanje industrijskih, komunalnih in drugih odplak ter padavinskih voda s pomočjo odvodnih cevi in kanalizacije ali drugače (npr. z vozili)
 • čiščenje odpadnih vod s fizikalnimi, kemičnimi in biološkimi postopki, kot so redčenje, precejanje in filtriranje, sedimentacija, prečiščevanje mulja ipd.
 • praznjenje in čiščenje septičnih jam in rezervoarjev, vzdrževanje kemičnih stranišč
 • čiščenje in obdelovanje odpadnih voda iz industrijskih obratov in kopalnih bazenov
 • vzdrževanje in čiščenje odtočnih kanalov

Sem ne spada

 • čiščenje onesnaženih površinskih voda in podtalnice, gl. 39.000
 • gradnja kanalizacije, gl. 42.210
 • čiščenje odtočnih cevi v stavbah, gl. 43.220

SURS sem uvršča tudi

 • Mehansko odmaševanje odtočne kanalizacije v stavbi; čiščenje kanalizacije pod pritiskom in odstranitev tujkov iz odtočnih cevi
 • Storitev praznjenja in čiščenja greznic
 • Obratovanje javnih sanitarij, tudi montažnih
 • Čiščenje kanalizacije na objektih, čiščenje meteorne kanalizacije
 • Čiščenje meteornih jaškov na občinski ali državni cesti in čiščenje odtokov na tržnici
 • Obratovanje javnih stranišč
 • Čiščenje in odvajanje komunalnih in padavinskih voda kot tudi storitve obratovanja čistilnih naprav v povezavi s čiščenjem komunalnih in padavinskih voda
 • Čiščenje zamuljenih in zasutih prepustov na železniški progi - če gre za vzdrževanje in čiščenje odtočnih kanalov
 • Čiščenje javnih sanitarnih kabin, kjer vso nesnago odpeljejo
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020