Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije

M72.110 Šifra SKD
Sem spada raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju:- DNK/RNK (genomika, farmokogenomika, genske sonde, genski preizkusi, sekvencioniranje/sinteza/podvojevanje, transkripcija, translacija DNK, genski inženiring)- proteinov in drugih molekul (sekvencioniranje/sinteza/inženiring proteinov in peptidov, tudi hormonov, lipidni/proteinski/gliko inženiring, proteomika, izolacija in čiščenje proteinov, identifikacija celičnih receptorjev)- celičnih in tkivnih kultur in inženiringa (tkivni elementi, biomedicinski inženiring, celična fuzija, vakcinalni/imunski stimulansi, manipulacija z embrii)- biotehnoloških tehnik (fermentacija z uporabo bioreaktorjev, bioprocesiranje, bioluženje, biorazžvepljevanje, biorazvlaknjevanje, biofiltracija, bioremediacija, fitoremediacija) –- genov in vektorjev RNK (genska terapija, virusni vektorji) – bioinformatike (izgradnja genskih podatkovnih baz, proteinskih sekvenc, modeliranje bioloških procesov, vključujoč sistematsko biologijo) – nanobiotehnologije (uporaba orodij in procesov nanotehnologije za izgradnjo mehanizmov za preučevanje biosistemov, rabo v farmaciji, diagnostiki ipd.)

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

SURS sem uvršča tudi

  • Uporaba živali za poskuse ali druga etično ali moralno vprašljiva področja (npr. raziskave na področju kloniranja človeka)