SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije

M72.110 Šifra SKD
Sem spada raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju:- DNK/RNK (genomika, farmokogenomika, genske sonde, genski preizkusi, sekvencioniranje/sinteza/podvojevanje, transkripcija, translacija DNK, genski inženiring)- proteinov in drugih molekul (sekvencioniranje/sinteza/inženiring proteinov in peptidov, tudi hormonov, lipidni/proteinski/gliko inženiring, proteomika, izolacija in čiščenje proteinov, identifikacija celičnih receptorjev)- celičnih in tkivnih kultur in inženiringa (tkivni elementi, biomedicinski inženiring, celična fuzija, vakcinalni/imunski stimulansi, manipulacija z embrii)- biotehnoloških tehnik (fermentacija z uporabo bioreaktorjev, bioprocesiranje, bioluženje, biorazžvepljevanje, biorazvlaknjevanje, biofiltracija, bioremediacija, fitoremediacija) –- genov in vektorjev RNK (genska terapija, virusni vektorji) – bioinformatike (izgradnja genskih podatkovnih baz, proteinskih sekvenc, modeliranje bioloških procesov, vključujoč sistematsko biologijo) – nanobiotehnologije (uporaba orodij in procesov nanotehnologije za izgradnjo mehanizmov za preučevanje biosistemov, rabo v farmaciji, diagnostiki ipd.)

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

SURS sem uvršča tudi

  • Uporaba živali za poskuse ali druga etično ali moralno vprašljiva področja (npr. raziskave na področju kloniranja človeka)
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020