SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Raznovrstna proizvodnja dobrin v gospodinjstvih za lastno rabo

T98.100 Šifra SKD
V ta podrazred spadajo neopredeljene proizvodne dejavnosti gospodinjstev, pri čemer se produkt uporabi samo za njihove lastne potrebe. Sem spadajo npr. nabiranje sadežev, kmetovanje, izgradnja bivališč, izdelava oblačil, izdelava gospodinjskih potrebščin ipd. Če se gospodinjstva ukvarjajo tudi s proizvodnjo blaga za trg, se razvrstijo v ustrezno dejavnost.
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020