Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

E39.000 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

 • dekontaminacija in čiščenje kontaminiranih zemljišč in podtalnice na mestu onesnaženja ali drugje, z mehanskimi, kemičnimi in biološkimi postopki
 • dekontaminacija in čiščenje industrijskih obratov, tudi jedrskih elektrarn
 • dekontaminacija in čiščenje onesnaženih površinskih voda z mehanskimi ali kemičnimi postopki
 • omejitev in čiščenje naftnih razlitij na morju ali kopnem
 • odstranjevanje azbesta, svinčenih barv in drugih strupenih gradbenih materialov
 • druge specializirane dejavnosti za čiščenje okolja

Sem spada tudi

 • odstranjevanje min, vključno z razstreljevanjem

Sem ne spada

 • zatiranje mrčesa v kmetijstvu, gl. 01.610
 • zbiranje, čiščenje in distribucija vode, gl. 36.000
 • ravnanje z nenevarnimi odpadki, gl. 38.210
 • ravnanje z nevarnimi odpadki, gl. 38.220
 • pometanje in čiščenje cest in ulic, odstranjevanje ledu, gl. 81.290

SURS sem uvršča tudi

 • Črpanje vode npr. pri poplavah iz stavbe ali od drugod
 • Odstranjevanje azbestne kritine iz zemljišč
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020