SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Satelitske telekomunikacijske dejavnosti

J61.300 Šifra SKD
Ta podrazred zajema dejavnosti obratovanja, vzdrževanja ali zagotavljanja dostopa do naprav za prenos glasu, zvoka, podatkov, besedila in slike prek satelitske telekomunikacijske infrastrukture. Zajet je tudi prenos radijskih in televizijskih programov prek satelitskega omrežja neposredno gospodinjstvom. Enote največkrat niso producenti programov.

Sem spada tudi

  • zagotavljanje dostopa do interneta prek satelitske infrastrukture

Sem ne spada

  • preprodajanje telekomunikacijskih zmogljivosti, gl. 61.900
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020