SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

A02.200 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

 • pridobivanje gozdnih sortimentov, kot so hlodovina, jamski les, drogovi ipd.
 • oglarjenje v gozdu na tradicionalni način
 • proizvodnja drv, nabiranje dračja in gozdnih odpadkov za proizvodnjo energije

Sem ne spada

 • gojenje božičnih drevesc, gl. 01.290
 • gojenje in varstvo gozdov, gl. 02.100
 • nabiranje gozdnih plodov, gl. 02.300
 • proizvodnja lesnih sekancev, gl. 16.100
 • proizvodnja oglja z destilacijo, gl. 20.140

SURS sem uvršča tudi

 • Sečnja
 • Prodaja lastnih drv
 • Posek dreves za širitev ceste – V primeru, da ne gre za npr. čiščenje podrasti, grmovja ob cesti; da gre za posek dreves
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020