SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

H52.100 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

  • obratovanje skladišč za vse vrste blaga:
    • silosov za žita, skladišč za različno trgovsko blago, cistern, plinohramov, hladilnic

Sem spada tudi

  • hramba blaga v trgovinskih conah

Sem ne spada

  • obratovanje parkirišč za motorna vozila, gl. 52.210
  • dajanje skladiščnega prostora v najem, gl. 68.200

SURS sem uvršča tudi

  • Obratovanje deponije premoga
  • Hramba zapuščenih vozil
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020