SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

O84.230 Šifra SKD

Sem spada

  •   upravljanje in delovanje sodišč, tožilstev, tudi vojaških, in sodnega sistema
  •   zastopanje in svetovanje v imenu države
  •   izdajanje sodb in interpretiranje zakonov
  •   upravljanje zaporov in ustanov za prevzgojo mladoletnih prestopnikov
  •   storitve v zvezi z rehabilitacijo kaznjencev
  •   arbitraža v civilnih zadevah

Sem ne spada

  •   svetovanje in zastopanje v civilnih, kazenskih in drugih zadevah, gl. 69.101
  •   dejavnosti šol v zaporih, gl. 85
  •   dejavnosti bolnišnic v zaporih, gl. 86.100
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020