SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

R90.020 Šifra SKD

Sem spada

 •   pomožne dejavnosti, potrebne za izvedbo umetniških predstav:
 •   dejavnost režiserjev, producentov, vodij gledaliških skupin, scenaristov, postavljavcev kulis, odrskih delavcev, kostumografov, tehnikov za odrsko razsvetljavo ipd.

Sem ne spada

 •   produkcija filmov in videofilmov, gl. 59.110, 59.120
 •   dejavnost osebnih agentov umetnikov in agencij umetnikov, gl. 74.900
 •   posredovanje pri zasedbi vlog za predstave, gl. 78.100
 •   organiziranje sejmov, razstav, srečanj, gl. 82.300
 •   obratovanje objektov za kulturne prireditve, gl. 90.040

SURS sem uvršča tudi

 •   Storitve oblikovanja svetlobe na raznih prireditvah in podobnih dogodkih
 •   Prirejanje koncertov
 •   Storitev organizacije koncertov (tudi dobrodelnih)
 •   Dejavnost ozvočenja prireditev
 •   Organiziranje uprizoritve umetniških, kulturnih predstav
 •   Režija maturantskega plesa
 •   Organizacija raznih prireditev, glasbenih dogodkov, koncertov
 •   Pisanje scenarijev za umetniške predstave
 •   Sodelovanje pri zasnovah odrskih postavitev, predstav
 •   Sodelovanje pri snemanju filmov
 •   Ozvočenje prireditev, koncertov
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020