SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Srednješolsko splošno izobraževanje

P85.310 Šifra SKD
V izvornem angleškem besedilu NACE Rev. 2 obsega razred »85.31 General secondary education« dejavnost institucij, ki izvajajo programe, v kategorijah/ravneh 2 Nižje sekundarno izobraževanje ali drugo obdobje osnovnega izobraževanja in 3A Višje sekundarno splošno izobraževanje (ISCED 1997). Glede na to, da imamo v Sloveniji obvezno devetletno osnovnošolsko izobraževanje, spada v Sloveniji v to kategorijo dejavnost institucij, ki izvajajo srednješolsko splošno izobraževanje, le-to pa se nadaljuje po obveznem osnovnošolskem izobraževanju (gimnazijski programi; kategorija/raven ISCED 3A). Te institucije hkrati izvajajo tudi program, ki omogoča, da se po drugi poti nadaljuje ali dokonča srednješolsko splošno izobraževanje (program maturitetnega tečaja), ki pa ga po obstoječi slovenski praksi razvrščamo v kategorijo/raven 4 Posekundarno neterciarno izobraževanje (ISCED 1997). Skladno s tem v Sloveniji razred 85.31 Srednješolsko splošno izobraževanje obsega dejavnost institucij, ki izvaja programe v ustreznih kategorijah/ravneh 3 in 4 (ISCED 1997). Sem spada izobraževanje, katerega temeljni cilj je priprava na nadaljevanje izobraževanja, še zlasti v visokošolskem izobraževanju. Pretežna vsebina izobraževanja je teoretični pouk, ki zagotavlja široko splošno izobrazbo kot skupni temelj, za vsa področja študija in za nadaljnje vseživljenjsko učenje. Sem se razvršča izobraževanje, ki se izvaja po javno veljavnih programih srednjega splošnega izobraževanja (npr. gimnazija; maturitetni tečaj).

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada tudi

  •   izobraževanje v programih klasičnih gimnazij
  •   izobraževanje v programih strokovnih gimnazij – v tehniških, ekonomskih in umetniških gimnazijah (glasbena smer, plesna smer, likovna smer idr.)
  •   srednješolsko splošno izobraževanje po posebnih pedagoških načelih (npr. Waldorfska gimnazija)
  •   srednješolsko splošno izobraževanje z jezikovnimi prilagoditvami
  •   srednješolsko splošno izobraževanje s prilagoditvami za odrasle
  •   mednarodne splošne srednje šole

Sem ne spada

  •   srednješolsko poklicno izobraževanje, gl. 85.320
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020