SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Storitve za rastlinsko pridelavo

A01.610 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

 • storitve za rastlinsko pridelavo za plačilo ali po pogodbi:
  • priprava njiv, polj
  • setev in sajenje
  • oskrba posevkov
  • škropljenje in zapraševanje posevkov, tudi z letali
  • zatiranje škodljivcev
  • rez sadnega drevja in vinske trte
  • sajenje riža, redčenje sladkorne pese
 • spravilo pridelkov
 • vzdrževanje poljedelskih površin
 • obratovanje namakalnih naprav

Sem spada tudi

 • dajanje kmetijskih in gozdarskih strojev z upravljavci v najem

Sem ne spada

 • priprava pridelkov za primarne trge, gl. 01.630
 • priprava rastlinskih vlaken, gl. 13.100
 • čiščenje in priprava zemljišča za kmetijsko rabo (npr. odstranjevanje skal, izdelava teras, izsuševanje ipd.), gl. 43.120
 • posredništvo trgovskih podjetij in kmetijskih zadrug, gl. 46.110
 • arhitekturno načrtovanje parkov, vrtov, gl. 71.11
 • poslovno in strokovno svetovanje agronomov, gozdarjev, agroekonomistov, gl. 74.900
 • urejanje vrtov, parkov, zelenic, gl. 81.300
 • organiziranje kmetijskih razstav in sejmov, gl. 82.300

SURS sem uvršča tudi

 • Mulčenje in škropljenje sadik
 • Rigolanje vinograda, pašnika, sadovnjaka
 • Postavljanje in vzdrževanje namakalnih sistemov, naprav za poljedelstvo
 • Košnja trave na kmetijskem zemljišču
 • Strojno delo s traktorjem kot pomoč v sadovnjaku pri razgrnitvi mreže proti toči
 • Poravnava zemljišča, nalaganje in raztros organskega gnojila, ureditev zemljišča po oranju, ureditev zemljišča po sajenju
 • Sejanje, baliranje, tlačenje travne silaže, setev koruze, izdelava in prevoz bal
 • Storitvi setve in žetve
 • Spravilo buč
 • Dajanje kmetijskih in gozdarskih strojev z upravljavci v najem
 • Storitve s kmetijsko mehanizacijo in opremo
 • Gojenje koristnih organizmov za namen biotičnega varstva rastlin
 • Storitve mulčanja, škropljenja v vinogradu
 • Siliranje koruze
 • Košenje pašnikov
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020