SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Storitve za živinorejo, razen veterinarskih

Sem spada

 • storitve v živinoreji za plačilo ali po pogodbi:
  • dejavnosti za promocijo naravne prireje in razmnoževanja živali
  • umetno osemenjevanje in storitve pripusta plemenjakov
  • testiranje črede
  • pastirstvo in oskrba živine, oddajanje paše
  • kapuniranje, čiščenje kurnikov
  • pospeševanje in kontrola prireje živali
  • striženje ovac
  • uhlevljenje in oskrba živine za tuj račun

Sem spada tudi

 • dejavnost podkovskih kovačev

Sem ne spada

 • izdelava podkev, brez podkovanja, gl. 25.990
 • posredništvo pri prodaji kmetijskih pridelkov, gl. 46.110
 • dajanje hlevov v najem, gl. 68.200
 • strokovno in poslovno svetovanje agronomov in agroekonomistov, gl. 74.900
 • veterinarske storitve, cepljenje živali, gl. 75.000
 • dajanje živali (npr. črede, dirkalnih konj) v najem, gl. 77.390
 • čuvanje, oskrba in nega hišnih živali, gl. 96.090

SURS sem uvršča tudi

 • Opremljanje pašnika z električnim pastirjem ter postavitve zavetišča na pašniku
 • Storitve s kmetijsko mehanizacijo in opremo
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020