SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Telekomunikacijske dejavnosti po vodih

J61.100 Šifra SKD
Ta podrazred vključuje dejavnosti obratovanja, vzdrževanja ali omogočanja pristopa do naprav za prenos glasu, podatkov, besedila, zvoka ali slike s pomočjo telekomunikacijske infrastrukture na osnovi vodov. Prenosne naprave za izvajanje teh dejavnosti so lahko izdelane na osnovi ene tehnologije ali kombinacije več tehnologij. Posebej te dejavnosti vključujejo: 1) obratovanje in vzdrževanje preklopnih in prenosnih naprav za zagotavljanje točkovnih zvez po zemeljskih vodih, s pomočjo mikrovalov ali s kombinacijo zemeljskih vodov in satelitskih zvez, 2) obratovanje kabelskih distribucijskih sistemov (npr. za prenos podatkov in televizijskega signala) in 3) nudenje telegrafskih in drugih neglasovnih komunikacij prek lastnih naprav. Kupovanje pristopnih in omrežnih zmogljivosti od njihovih lastnikov in omrežnih operatorjev ter nudenje telekomunikacijskih storitev z uporabo teh zmogljivosti podjetjem in gospodinjstvom spada v ta podrazred.Ta podrazred vključuje tudi pristop do interneta, ki ga zagotavljajo operaterji infrastrukture na osnovi vodov.

Sem ne spada

  • preprodaja telekomunikacijskih zmogljivosti, gl. 61.900

SURS sem uvršča tudi

  • Priklop telefonskih aparatov in programiranje aparatov - storitev fiksne telefonije
  • Programska nastavitev telefonske centrale
  • Vzdrževanje telefonskih, telekomunikacijskih linij
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020