SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

J60.200 Šifra SKD
V ta podrazred spada dejavnost ustvarjanja televizijskih programov, sestavljenih iz oddaj (filmi, dokumentarci, zabavne oddaje, neposredni prenosi ipd.). Oddaje so lahko iz lastne produkcije (lokalne novice, oddaje v živo), nabavljene ali pa kombinacija le-teh. Lahko jih predvajajo enote, ki so jih pripravile, lahko pa se program pripravi tako, da ga predvajajo distributerji, kot so kabelske družbe ali upravljavci satelitske televizije. Programi so lahko splošni ali specializirani (npr. informativni, športni, izobraževalni ipd.). Programi so lahko dostopni brezplačno ali pa so naročniški. Zajeti so tudi programi, pri katerih naročnik lahko izbira oddajo po lastni želji. Sem spada tudi s televizijskim oddajanjem povezano oddajanje podatkov.

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem ne spada

  • produkcija televizijskih oddaj brez oddajanja, gl. 59.110
  • združevanje kanalov v celote in distribucija teh celot brez priprave programov, gl. 61.100

SURS sem uvršča tudi

  • Televizijska dejavnost
  • YouTube - dejavnost
  • Predvajanje internetnih televizijskih programov, naročniških ali nenaročniških
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020