SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo

G46.660 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

  • trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo, kot so pisalni stroji, računski stroji, fotokopirni stroji ipd.

Sem ne spada

  • trgovina na debelo z računalniki, perifernimi napravami in programsko opremo, gl. 46.510
  • trgovina na debelo z elektronskimi, telekomunikacijskimi napravami in deli, gl. 46.520
  • trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom, gl. 46.650
Zadnja sprememba:
26. 7. 2021