SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi

G46.710 Šifra SKD

V ta podrazred spada trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi in kurivi.

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

  • trgovina na debelo z ogljem, premogom, koksom, drvmi
  • trgovina na debelo s surovo nafto in naftnimi derivati
  • trgovina na debelo s tekočimi naftnimi plini, butanom, propanom
  • trgovina na debelo z motornimi gorivi, mastmi, mazivi, olji

SURS sem uvršča tudi

  • Prodaja lesnih peletov na debelo (poslovni subjekt je lastnik blaga)
  • Prodaja naftnih derivatov
Zadnja sprememba:
26. 7. 2021