SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe

G46.490 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

 • trgovina na debelo z lesenimi, pletarskimi, plutovinastimi izdelki ipd.
 • trgovina na debelo s kolesi in deli zanje
 • trgovina na debelo s pisarniškimi potrebščinami, knjigami, časopisi
 • trgovina na debelo z usnjenimi izdelki, potovalno galanterijo
 • trgovina na debelo z glasbili
 • trgovina na debelo z igrami in igračami
 • trgovina na debelo s športno opremo, vključno s posebno športno obutvijo
 • trgovina na debelo s kuhinjskim priborom in drugimi gospodinjskimi pripomočki in opremo
 • trgovina na debelo s spominki, umetnostnimi izdelki ipd.

Sem ne spada

 • trgovina na debelo z obutvijo, gl. 46.420

SURS sem uvršča tudi

 • Prodaja športnih copat drugim trgovcem, uporabnikom (na debelo):
 • Prodaja vrečk za smeti in posod za ločeno zbiranje odpadkov na debelo
 • Prodaja pripomočkov / naprav za šport podjetjem in klubom na debelo
 • Trgovina na debelo s kovinsko embalažo
Zadnja sprememba:
26. 7. 2021