SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo

G46.690 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

 • trgovina na debelo s transportno opremo, razen motornih vozil, motornih koles in koles
 • trgovina na debelo z industrijskimi roboti
 • trgovina na debelo z žico, stikali in drugo inštalacijsko opremo za industrijsko rabo
 • trgovina na debelo z električnimi napravami, kot so elektromotorji, transformatorji
 • trgovina na debelo z drugje neomenjenimi stroji, ki se uporabljajo v industriji, trgovini in navigaciji

Sem spada tudi

 • trgovina na debelo z merilnimi instrumenti in napravami

Sem ne spada

 • trgovina na debelo z motornimi vozili, prikolicami in počitniškimi prikolicami, gl. 45.1
 • trgovina na debelo z rezervnimi deli za motorna vozila, gl. 45.310
 • trgovina na debelo z motornimi kolesi, gl. 45.400
 • trgovina na debelo s kolesi, gl. 46.490
 • trgovina na debelo z elektronskimi komponentami, gl. 46.520
 • trgovina na debelo s kmetijskimi traktorji, gl. 46.610
 • trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji, gl. 46.620
 • trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji, gl. 46.630
 • trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo, gl. 46.640

SURS sem uvršča tudi

 • Trgovina s pečmi na debelo (poslovni subjekt je lastnik)
 • Trgovina na debelo z negospodinjskimi klimatskimi napravami in hladilnimi stolpi
 • Trgovina na debelo z orožjem (poslovni subjekt je lastnik blaga)
 • Trgovina na debelo in posredništvo z nadomestnimi deli za zrakoplove
Zadnja sprememba:
26. 7. 2021