Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo

Sem spada

  • trgovina na debelo z zrnjem in semeni
  • trgovina na debelo z oljnimi sadeži
  • trgovina na debelo z nepredelanim tobakom
  • trgovina na debelo z živalsko krmo in drugimi kmetijskimi surovinami

Sem ne spada

  • trgovina na debelo s tekstilnimi vlakni, gl. 46.760

SURS sem uvršča tudi

  • Trgovina na debelo z senom
  • Odkup grozdja od kmetov - Če poslovni subjekt grozdje proda naprej
  • Trgovina z senom na debelo
  • Prodaja gozdnega reprodukcijskega materiala (semen, delov rastlin, sadik) – če je poslovni subjekt (PS) lastnik semen ali če gre za trgovino na debelo (TD) z deli rastlin