SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi

G47.301 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

  • trgovina na drobno z lastnimi gorivi za motorna vozila
  • trgovina na drobno z mazivi, hladilnimi tekočinami ipd.

Sem ne spada

  • trgovina na drobno s plinom v jeklenkah za rabo v gospodinjstvih, gl. 47.789
  • posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno, gl. 47.302

SURS sem uvršča tudi

  • Prodaja goriva svojim podizvajalcem in kooperantom – če ste lastnik blaga
Zadnja sprememba:
26. 7. 2021