SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

R90.030 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

 •   dejavnost samostojnih upodabljajočih umetnikov, kot so kiparji, slikarji, ilustratorji, risarji, bakrorezci, graverji ipd.
 •   dejavnost samostojnih avtorjev za različna področja, tako za leposlovje kot tehniko
 •   dejavnost samostojnih novinarjev
 •   restavriranje umetniških del in muzejskih predmetov, npr. slik

Sem spada tudi

 •   ročno unikatno poslikavanje porcelana, stekla, keramike, lesa ipd.
 •   izdelovanje unikatnih izdelkov slovenske kulturne dediščine

Sem ne spada

 •   izdelovanje kipov, ki niso umetniški izvirniki, gl. področje C
 •   restavriranje starinskih glasbil, tudi orgel, gl. 33.190
 •   produkcija filmov in videofilmov, gl. 59.110, 59.120
 •   dejavnost samostojnih fotoreporterjev, gl. 74.200
 •   organiziranje kulturnih prireditev in srečanj, gl. 82.300
 •   obratovanje objektov za kulturne prireditve, gl. 90.040
 •   restavriranje pohištva (razen muzejskih eksponatov), gl. 95.240

SURS sem uvršča tudi

 •   Okraševanje (decoupage tehnika)
 •   Pisanje člankov
 •   Ilustriranje
 •   Prodaja lastne e-knjige
 •   Snemanje novinarskih prispevkov za radio in televizijo
 •   Storitve pisanja člankov, urednikovanje TV oddaj in spletnega portala TV
 •   Restavriranje cerkvenih kipcev
 •   Izdelava karikatur
 •   Posoja glasu za filme, reklame ipd.
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020