SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Upravljanje finančnih skladov

K66.300 Šifra SKD

Sem spada

  • dejavnosti upravljanja portfeljev in skladov za plačilo ali po pogodbi za fizične in pravne osebe, kot je:
    • upravljanje vzajemnih skladov
    • upravljanje drugih investicijskih skladov
    • upravljanje pokojninskih skladov

Sem ne spada

  • dejavnost finančnih skladov, gl. 64.300
  • trgovanje z vrednostnimi papirji, gl. 66.120
  • storitve hrambe in skrbništva premoženja za plačilo ali po pogodbi, gl. 66.190
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020