SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

K66.110 Šifra SKD
V ta podrazred spada poslovanje in nadzor finančnih trgov (razen tistega, ki ga opravljajo državni organi), kot so blagovne borze, terminske blagovne borze, borze vrednostnih papirjev, delniške borze, borze delniških ali blagovnih opcij.
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020