Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti

O84.120 Šifra SKD

Sem spada

 •   vodenje programov za izboljšanje osebne blaginje: zdravja, izobrazbe, kulture, športa, rekreacije, okolja, nastanitve, socialnih storitev
 •   upravljanje razvojno raziskovalne politike in pripadajočih skladov za ta področja

Sem spada tudi

 •   sponzoriranje kulturnih in športnih dejavnosti
 •   razdeljevanje javnih dotacij umetnikom
 •   upravljanje programov za oskrbo s pitno vodo
 •   upravljanje programov za zbiranje in odstranjevanje komunalnih odpadkov
 •   upravljanje naravovarstvenih programov
 •   upravljanje stanovanjskih programov

Sem ne spada

 •   oskrba z vodo, ravnanje z odpadki in odplakami, čiščenje okolja, gl. področje E
 •   čiščenje cest, gl. 81.290
 •   dejavnost obvezne socialne varnosti, gl. 84.300
 •   dejavnost izobraževanja, gl. 85
 •   dejavnost, povezane z zdravstvom, gl. 86
 •   dejavnost knjižnic, javnih arhivov, muzejev in drugih kulturnih ustanov, gl. 91
 •   športne in druge rekreativne dejavnosti, gl. 93