SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti

O84.120 Šifra SKD

Sem spada

 •   vodenje programov za izboljšanje osebne blaginje: zdravja, izobrazbe, kulture, športa, rekreacije, okolja, nastanitve, socialnih storitev
 •   upravljanje razvojno raziskovalne politike in pripadajočih skladov za ta področja

Sem spada tudi

 •   sponzoriranje kulturnih in športnih dejavnosti
 •   razdeljevanje javnih dotacij umetnikom
 •   upravljanje programov za oskrbo s pitno vodo
 •   upravljanje programov za zbiranje in odstranjevanje komunalnih odpadkov
 •   upravljanje naravovarstvenih programov
 •   upravljanje stanovanjskih programov

Sem ne spada

 •   oskrba z vodo, ravnanje z odpadki in odplakami, čiščenje okolja, gl. področje E
 •   čiščenje cest, gl. 81.290
 •   dejavnost obvezne socialne varnosti, gl. 84.300
 •   dejavnost izobraževanja, gl. 85
 •   dejavnost, povezane z zdravstvom, gl. 86
 •   dejavnost knjižnic, javnih arhivov, muzejev in drugih kulturnih ustanov, gl. 91
 •   športne in druge rekreativne dejavnosti, gl. 93
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020