Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

E38.110 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

 • zbiranje nenevarnih gospodinjskih, komunalnih, industrijskih in drugih odpadkov s pomočjo košev, kontejnerjev, vreč za smeti ipd.
 • zbiranje odpadkov za recikliranje

Sem spada tudi

 • zbiranje gradbenih odpadkov in odpadkov rušenja
 • zbiranje in odstranjevanje okruškov, dračja ipd.
 • zbiranje odpadkov iz predilnic
 • obratovanje začasnih zbirališč nenevarnih odpadkov

Sem ne spada

 • zbiranje nevarnih odpadkov, gl. 38.120
 • obratovanje deponij odpadkov, gl. 38.210
 • obratovanje sortirnic odpadkov za recikliranje, gl. 38.320
 • predelava odpadkov v sekundarne surovine, uporabne za uporabo v industrijskem predelovalnem procesu, gl. 38.320
 • trgovina (odkup in prodaja) z odpadki na debelo, vključno z zbiranjem, razvrščanjem, pakiranjem itd., vendar brez pravega procesa preoblikovanja, gl. 46.770

SURS sem uvršča tudi

 • Proizvodnja peletov in briketov
 • Storitev črpanja (praznjenja), čiščenja lovilcev nenevarnih maščob
 • Proizvodnja lesnih peletov
 • Razstavljanje, demontaža ter odvoz gospodinjskih aparatov
 • Zbiranje biorazgradljivih odpadkov