SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov

E38.120 Šifra SKD
V ta podrazred spada zbiranje in odvoz tekočih ali trdnih nevarnih odpadkov, to je odpadkov, ki vsebujejo eksplozivne, vnetljive, strupene, korozivne, kužne, kancerogene in druge snovi, škodljive zdravju in okolju. Vključena je lahko tudi identifikacija, označevanje, obdelava in pakiranje takih odpadkov za transport.

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

  • zbiranje strupenih in biološko nevarnih odpadkov
  • zbiranje radioaktivnih odpadkov
  • zbiranje odpadnih olj, baterij, odpadnih kemikalij ipd.
  • obratovanje začasnih zbirališč za nevarne odpadke

Sem ne spada

  • odstranjevanje kontaminiranih poginulih živali (kadavrov), gl. 38.220
  • sanacija in čiščenje kontaminiranih stavb, rudnikov, prsti, talnice itd. npr. odstranjevanje azbesta, gl. 39.000

SURS sem uvršča tudi

  • Zbiranje odpadnih baterij, akumulatorjev
  • Odvoz odpadnega jedilnega olja
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020