Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Zemeljska pripravljalna dela

F43.120 Šifra SKD

Sem spada

 • čiščenje zemljišč za gradnjo in kmetijsko rabo
 • zemeljska dela: površinski odkop gradbišč, izkop, odkop in razstreljevanje skal, nasipavanje, planiranje
 • priprava zemljišč za rudarjenje: odstranitev površinskega materiala in druga dela v zvezi s pripravo terena

Sem spada tudi

 • drenaža gradbišč
 • drenaža kmetijskih ali gozdnih zemljišč

Sem ne spada

 • vrtanje za pridobivanje nafte in plina, gl. 06.100, 06.200
 • dekontaminacija prsti, gl. 39.000
 • odstranjevanje min, vključno z razstreljevanjem, gl. 39.000
 • vrtanje in kopanje vodnjakov, gl. 42.210
 • kopanje jaškov, gl. 43.990

SURS sem uvršča tudi

 • Zemeljska pripravljalna dela
 • Priprava terena za postavitev rastlinjaka
 • Strojni izkop grobov
 • Priprava parcele za gradnjo stavb
 • Melioracija kmetijskih zemljišč
 • Sanacija brežin pred plazenjem terena
 • Miniranje
 • Urejanje zemljišča, odriv zemlje in kasneje sanacija
 • Izkop materiala na gradbišču
 • Odvodnjavanje travnika (drenaža)
 • Presejanje materialov s sejalnico, bagrom na gradbenem objektu