SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Q86.230 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

  •   splošna ali specialistična zobozdravstvena dejavnost, ki jo opravljajo zobozdravniki in zobozdravniki specialisti in vključuje zobozdravstveno preventivo in zdravljenje. Lahko se opravlja v zasebnih ordinacijah, v zdravstvenih domovih ali v zobnih ambulantah šol, podjetij, ustanov ipd.
  •   ortodontska dejavnost

Sem spada tudi

  •   zobozdravstvena kirurška dejavnost

Sem ne spada

  •   izdelovanje umetnih zob, zobnih protez in naprav, ki jih izdelujejo zobotehnični laboratoriji, vendar jih ne nameščajo, gl. 32.500
  •   dejavnost bolnišnic, gl. 86.100
  •   dejavnost zobnih higienikov, gl. 86.909
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020