Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Avtotaksi prevoz je prevoz enega potnika ali povezane skupine potnikov z motornim vozilom, ki ima poleg voznikovega sedeža največ osem sedežev in ki se v celoti opravi po enem naročilu za eno plačilo prevoznine. 

Pravica za opravljanje dejavnosti avtotaksi prevozov se pridobi z licenco ter z dovoljenjem lokalne skupnosti (občine), če ga ta predpiše. 

V občinah, ki niso uvedle dovoljenja za avtotaksi prevoze, se ti prevozi opravljajo na podlagi licence za avtotaksi prevoze.

Pri opravljanju dejavnosti mora avtotaksi prevoznik zagotoviti redno overitev meril - taksimerov, ki jih uporablja za zaračunavanje svojih storitev.

Ta dejavnost je uvrščena na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način.

Ob registraciji dejavnosti v poslovnem registru se poslovni subjekti, ki opravljajo to dejavnost na obrtni način, po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Brezplačni vpis v obrtni register se opravi na podlagi obvestila, ki ga registrski organ (AJPES) posreduje OZS.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Licenco za opravljanje avtotaksi prevozov pridobijo samostojni podjetniki ali pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za opravljanje te dejavnosti.

  Vloga za pridobitev licence se vloži pri Gospodarski zbornici Slovenije ali pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

  Izdajatelj licence predlagatelju v 15 dneh po prejemu popolne vloge izda: 

  • odločbo o podelitvi licence za opravljanje prevozov,
  • certifikat licence in
  • izvode licence za vsako posamezno vozilo.

  Prevozniku se izda toliko izvodov licenc, kolikor jih prevoznik uporablja za izvajanje prevozov v cestnem prometu in za njih izpolnjuje pogoje. Izvirnik licence (certifikat) se hrani na sedežu prevoznika. Pri opravljanju prevozov v cestnem prometu oziroma med vožnjo pa mora imeti voznik v vozilu izvod licence.

  Domači avtotaksi prevoznik lahko začne opravljati prevoze z dnem vročitve licence.

  Podrobneje

 • Taksimetri, ki se uporabljajo za merjenje na področju:

  • varovanja zdravja ljudi in živali,
  • varstva okolja in splošne tehnične varnosti,
  • prometa blaga in storitev,
  • postopkov pred upravnimi in pravosodnimi organi

  morajo ves čas svoje uporabe izpolnjevati meroslovne zahteve, ki so potrjene s prvo in redno overitvijo.

  Prva overitev merila pomeni pregled novega merila in potrditev njegove skladnosti z odobrenim tipom in/ali predpisanimi meroslovnimi zahtevami za zadevno vrsto merila. Prvo overitev zagotovi proizvajalec merila ali njegov pooblaščeni zastopnik.

  Redno overitev merila zagotovi njegov lastnik.

  Izredna overitev je obvezna za merila, ki so bila zaradi predelave, okvare ali drugih tehničnih pomanjkljivosti izključena iz uporabe. Z izredno overitvijo se ugotovi, ali je meril še skladno z meroslovnimi zahtevami. Izredno overitev zagotovi imetnik merila.

  Prve, redne in izredne overitve izvaja Urad za meroslovje ali imenovana pravna oseba ali samostojni podjetnik.

  Dokazila

  Overitvena oznaka na merilu.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
30. 7. 2021