SPOT

Portal SPOT je posodobljen in prenovljen.
Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanje podzemne vode

Za zagotovitev obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode je zadolžen povzročitelj obremenitve oziroma zavezanec.

Izvedba obratovalnega monitoringa obsega:

  • merjenje gladine podzemne vode in globine opazovalne vrtine;
  • predčrpanje vode iz opazovalne vrtine;
  • merjenje temperature zraka ter meritve temperature vode, električne prevodnosti, pH vrednosti, vsebnost kisika, motnosti in redoksi potenciala na lokaciji opazovalne vrtine;
  • vzorčenje podzemne vode in pripravo vzorca;
  • analizo vzorca podzemne vode;
  • izračun in vrednotenje spremembe osnovnih in indikativnih parametrov ter koncentracij tistih onesnaževal, ki glede na značilnosti vira onesnaževanja lahko v primeru neposrednega ali posrednega izliva onesnaževal v podzemno vodo povzročijo onesnaženje podzemne vode in
  • izdelavo poročila o opravljenih meritvah in analizah.

Zavezanec lahko opravi obratovalni monitoring sam ali pa ga opravi oseba, ki je za to dejavnost pooblaščena.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020