Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje poštnih storitev

Poštne storitve se izvajajo v okviru poštne in kurirske dejavnosti.

Poštna in kurirska dejavnost zajema:

 • sprejem, usmerjanje, prenos in dostavo (v notranjem ali mednarodnem poštnem prometu) pisemskih in paketnih pošiljk s strani izvajalca, ki izvaja storitve zunaj okvira univerzalne poštne storitve, z različnimi načini prenosa;
 • dejavnost  lahko izvajajo tako zasebna kot javna podjetja;
 • storitev dostave na dom naslovnika;
 • dostava jedi in hrane na dom, brez priprave.

Med poštne storitve ne spadajo:

 • prenos pošiljke naslovniku, ki ga opravi pošiljatelj sam;
 • prenos pošiljke v primerih, ko sta naslovnik in pošiljatelj ista oseba in prenosa ne opravi izvajalec poštnih storitev;
 • prenos pošiljke, ki ni naslovljena s polno navedbo imena naslovnika, temveč zgolj z delno oznako naslov, kot npr. območje pošte, naselje, ulica (z nenaslovljenimi oglaševalskimi, marketinškimi in drugimi sporočili);
 • prevoz kot samostojna storitev.

Poštne storitve lahko izvaja vsaka fizična ali pravna oseba, ki vnaprej pisno ali po elektronski pošti obvesti Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS).


Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Za izvajanje poštnih storitev mora vlagatelj predhodno obvestiti Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnem besedilu: AKOS).

  Vlagatelj lahko pristojni organ obvesti vnaprej pisno ali po elektronski pošti.

  Vlagatelj mora v obvestilu navesti:

  • ime podjetja, naslov ali sedež;
  • statusno obliko podjetja, v kateri bo izvajal poštne storitve;
  • podrobnosti o vrstah poštnih storitev, ki jih bo izvajal;
  • priložiti izjavo o vrsti dejavnosti, ki jo bo opravljal v skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti.

  Po odobritvi izvajalca za izvajanje poštnih storitev, AKOS  vpiše izvajalca v register izvajalcev poštnih storitev, po uradni dolžnosti. O vpisu v evidenco so izvajalci poštnih storitev obveščeni s kratkim dopisom ali kar po telefonu.

  Izvajalec poštnih storitev mora o prenehanju izvajanja poštnih storitev obvestiti AKOS najmanj 15 dni vnaprej.

  Podrobneje

 • Izvajalci poštnih storitev morajo varovati zaupnost poštnih pošiljk in ne smejo pridobivati informacij o vsebini poštnih pošiljk ter podatkov o dejstvih in okoliščinah poštnega prometa. Vzpostavljeni morajo biti ustrezni sistemi za preprečevanje posegov v zaupnost poštnih pošiljk.

  Izvajalci poštnih storitev morajo varovati zaupnost poštnih pošiljk tudi po koncu dejavnosti, v okviru katere so jo bile dolžne varovati.

  Osebne podatke uporabnikov poštnih storitev se lahko zbira in obdeluje le v primeru izvajanja poštnih storitev ali za trženje in raziskave trga.

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

  Celovška cesta 71
  1000 Ljubljana

 • Vsi izvajalci poštnih storitev morajo imeti objavljene splošne pogoje izvajanja poštnih storitev in cene le-teh storitev.

  Splošni pogoji in cene morajo biti objavljeni na spletnih straneh in v poslovnih prostorih izvajalca zamenljivih poštnih storitev ter morajo zajemati vsaj naslednje vsebine:

  • vrsta univerzalne storitve,
  • pogoji za sprejem oziroma prenos pošiljk,
  • roki za dostavo poštnih pošiljk,
  • cene storitev in način plačila,
  • reklamacije,
  • odgovornost za nastalo škodo.

  Poštna storitev mora biti plačana po veljavnem ceniku, katerega izvleček mora biti na voljo uporabnikom poštnih storitev na vidnem in dosegljivem mestu prostora izvajalca poštnih storitev. V celoten cenik poštnih storitev mora biti omogočen vpogled na zahtevo uporabnika.

  Izvajalci poštnih storitev morajo kot sestavni del splošnih pogojev objaviti postopek reševanja ugovorov uporabnikov poštnih storitev.

  Dokazila

  Objava splošnih pogojev in cen

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020