SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje sevalnih dejavnosti v zdravstvu in veterinarstvu

Kdor izvaja dejavnost, ki vključuje izpostavljenost ionizirajočim sevanjem (sevalna dejavnost), mora izpolnjevati z zakonodajo določene pogoje.

Obveznosti izvajalcev sevalnih dejavnosti in uporabnikov virov sevanj ter vrste ukrepov in način, kako jih je treba izvajati, podrobno določa zakonodaja s področja varstva pred sevanji.

Če gre za sevalno dejavnost v zdravstvu ali veterinarstvu je za izdajo ustreznih dovoljenj pristojna Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji.

Ostale sevalne dejavnosti so v pristojnosti Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost.

Zadnja sprememba:
21. 11. 2022