SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje usposabljanj pomorščakov

Usposabljanje pomorščakov izvajajo izvajalci izobraževanj ali usposabljanj pomorščakov, ki imajo pridobljeno dovoljenje za usposabljanje.

Izvajalec usposabljanja zagotavlja celotno usposabljanje pomorščakov v skladu programi, vključno z metodami in sredstvi izvedbe, učnimi postopki in materiali. 

Izvajalec usposabljanja mora zagotoviti strokovno osebo, ki izvaja usposabljanje pomorščakov na ladji ali na kopnem.

Pred začetkom usposabljanja je potrebno obvestiti Upravo Republike Slovenije za pomorstvo treba obvestiti o dnevu začetka in trajanja usposabljanja, številu udeležencev ter urniku z navedbo predmetov in predavateljev.

Vsakemu udeležencu, ki opravi usposabljanje, izvajalec usposabljanja izda potrdilo o opravljenem usposabljanju, če je njegova prisotnost na usposabljanju vsaj 80-odstotna.

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Izvajalec usposabljanja mora za izvajanje usposabljanj pomorščakov pridobiti dovoljenje za usposabljanje.

  Izvajalec usposabljanja vloži vlogo na pristojni organ. Vloga mora vsebovati:

  • navedbo pooblastila ali potrdila, za pridobitev katerega bo usposabljal;
  • seznam predavateljev za posamezno usposabljanje in dokazila o njihovi usposobljenosti;
  • programe usposabljanj v skladu s kodeksom STCW in vzorčnimi programi IMO;
  • število, velikost in opis prostorov z opremo, v katerih se bo izvajalo usposabljanje ali opravljal izpit;
  • opis simulatorjev ter drugih naprav in opreme:
  • navedbo literature in drugega gradiva, ki bo uporabljeno;
  • načrtovana obdobja usposabljanja;
  • dokazilo o sistemu kakovosti;
  • vzorec potrdila o opravljenem usposabljanju;
  • dokazilo o poravnani upravni taksi.

  Pristojni organ po administrativnem in vsebinskem pregledu izda dovoljenje za usposabljanje za največ pet let.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Čezmejno opravljanje dejavnosti Izvajanje usposabljanja pomorščakov se izvaja ob izpolnjevanju pogojev skladno z zakonodajo Republike Slovenije

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021