SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje usposabljanj za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi

Usposabljanje za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS) izvajajo od pristojnega organa pooblaščeni izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

Izvajalci morajo zagotoviti minimalno letno število usposabljanj, upoštevati omejitev števila udeležencev posameznega usposabljanja, izvajati preverjanje znanja in preveriti ustreznost izobrazbe kandidatov ob preverjanju znanja.

Po uspešno opravljenem preverjanju mora izvajalec udeležencu izdati izkaznico in ga vpisati v ustrezno evidenco.

Usposabljanje lahko izvajajo predavatelji, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za posamezna strokovna področja fitomedicine:

  • ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi;
  • vplivi FFS na zdravje ljudi ali
  • vplivi FFS na okolje.

Predavanja se morajo izvajati v slovenskem jeziku.

Za ravnanje s FFS se morajo usposabljati poklicni uporabniki, prodajalci FFS in svetovalci za FFS ter druge osebe, ki želijo pridobiti potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

Usposabljanje za ravnanje s FFS obsega osnovno in nadaljnje usposabljanje. Osnovno usposabljanje obsega tečaj in pisno preverjanje znanja iz strokovnih področij fitomedicine. Nadaljnje usposabljanje obsega obnovitveni tečaj brez preverjanja znanja.

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Pogoji za čezmejno delovanje so enaki kot pogoji za ustanovitev.

Zadnja sprememba:
11. 4. 2022