Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Organoleptično ocenjevanje vin

Organoleptično ocenjevanje je sestavni del ocenjevanja mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, ki je za te proizvode obvezno pred prometom, če nosijo oznako sorte ali porekla. Ocenitev je potrebna z namenom zagotavljanja primernosti proizvodov za promet oziroma za namene določitve označb posameznega proizvoda.

Organoleptično ocenjevanje se izvede v sklopu ocenjevanja na podlagi naročilnice naročnika pred izdajo proizvoda v promet oziroma zahteve pristojne inšpekcije z namenom preverbe ustreznosti ocenjevalnih parametrov.

Organoleptično ocenjevanje vzorcev izvaja najmanj petčlanska komisija pokuševalcev pod okriljem pooblaščenih organizacij. Pokuševalec je posameznik, ki ima ustrezno izobrazbo in se je udeležil predpisanih strokovnih izobraževanj. Pooblaščene organizacije so tiste organizacije, ki jih ministrstvo imenuje za opravljanje nalog ocenjevanja.

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020