Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Prevoz blaga v mednarodnem cestnem prometu

Dejavnost cestnega prevoza blaga v mednarodnem cestnem prometu je dejavnost vsakega podjetja, ki z motornimi vozili ali kombinacijo vozil prevaža blago za najem ali plačilo, na območju držav Skupnosti (EU). 

Pravica za opravljanje dejavnosti se pridobi z licenco  Skupnosti, za katero mora podjetje izpolnjevati predpisane pogoje.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Licenco Skupnosti za opravljanje prevozov blaga v mednarodnem cestnem prometu pridobijo samostojni podjetniki ali pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za opravljanje te dejavnosti. 

  Vloga za pridobitev licence Skupnosti se vloži pri Gospodarski zbornici Slovenije ali pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

  Izdajatelj licence predlagatelju v 15 dneh po prejemu popolne vloge izda: 

  • odločbo o podelitvi licence za opravljanje prevozov,
  • certifikat licence in
  • izvode licence za vsako posamezno vozilo.

  Prevozniku se izda toliko izvodov licenc, kolikor jih prevoznik uporablja za izvajanje prevozov v cestnem prometu in za njih izpolnjuje pogoje.

  Izvirnik licence (certifikat) se hrani na sedežu prevoznika. Pri opravljanju prevozov v cestnem prometu oziroma med vožnjo pa mora imeti voznik v vozilu izvod licence. 

  Domači prevoznik lahko začne izvajati prevoze z dnem vročitve licence.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Na enotnem notranjem trgu EU veljajo skupna pravila za dostop do opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika v tovornem in potniškem prometu. Licenca Skupnosti za opravljanje prevozov v cestnem prometu, pridobljena v Republiki Sloveniji, velja za območje EU. 

Pogoji za pridobitev licence Skupnosti so poenotena na podlagi skupnih pravil EU.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021