SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Sečno-spravilno načrtovanje

Usmeritve in pogoji za opravljanje sečnje in spravila lesa so določeni v odločbi v upravnem postopku, ki jo lastniku gozda izda Zavod za gozdove Slovenije. Načrtovalec sečnje in spravila na podlagi le te načrtuje dela v gozdu. Glede na zahtevnost sečnje in spravila mora zagotoviti ustrezno usposobljen kader:

  • načrtovalec sečnje-spravila v zahtevnejših razmerah
  • načrtovalec sečnje-spravila v manj zahtevnih razmerah.

Pred pričetkom izvajanja dejavnosti se je potrebno registrirati in pred prvim pričetkom del podati prijavo na pristojno gozdarsko inšekcijo.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020