Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Sladkovodno ribištvo (03.120)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o sladkovodnem ribištvu

 • Koncesionar mora imeti za izvajanje ribiškega upravljanja strokovno usposobljene delavke oziroma delavce, ki opravljajo naloge gospodarja, izvajalca elektroribolova in ribiškega čuvaja. Če ima koncesionar ribogojnico, mora zagotoviti tudi izvajanje nalog ribogojca.

  Ribiški gospodar je lahko vsak polnoleten državljan RS, ki ima opravljen izpit za strokovno usposobljenega delavca, ki opravlja naloge ribiškega gospodarja.

  Izvajalec elektroribolova je lahko vsak polnoleten državljan RS, ki ima opravljen izpit za strokovno usposobljenega delavca, ki opravlja naloge izvajalca elektroribolova.

  Ribiški čuvaj je lahko vsak polnoleten državljan RS, ki ima že tri leta izpit za ribiča in ima opravljen izpit za ribiškega čuvaja.

  Ribogojec za potrebe upravljavca ribiškega okoliša je lahko vsak polnoleten državljan RS, ki ima opravljen izpit za strokovno usposobljenega delavca, ki opravlja naloge ribogojca.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • špotni ribolov na vodnih površinah na kmetiji;
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • komercialni ribolov v celinskih vodah (rekah, jezerih);
 • lovljenje sladkovodnih rakov, mehkužcev, nabiranje školjk;
 • lovljenje sladkovodnih živali;
Sem spada tudi:
 • nabiranje drugih sladkovodnih organizmov in dobrin;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021