SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Umetniško ustvarjanje (90.030)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

  Kulturni delavec/Samostojni ustvarjalec na področju kulture:
  Posameznik lahko samostojno kot poklic opravlja kulturno dejavnost kot samostojni ustvarjalec na področju kulture, če je vpisan v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo.

  Vir: Ministrstvo za kulturo
 • Zakon o medijih

  Novinar:

  Status samostojnega novinarja se pridobi z vpisom v razvid samostojnih novinarjev pri ministrstvu za kulturo po predhodnem mnenju registrirane strokovne organizacije novinarjev.

  Vir: Ministrstvo za kulturo
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

  Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi.

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • izdelavo in oblikovanje keramike,
  • umetnostno kemnoseštvo 
  • izdelovanje maskot,
  • izdelovanje replik slovenske kulturne dediščine,
  • ročno poslikavanje najrazličnejših predmetov 
  • dekorativno oblikovanje iz naravnih in umetnih materialov.
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Obrtni zakon

  Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • restavriranje umetniških del in muzejskih predmetov, npr. slik;
  • ročno unikatno poslikavanje porcelana, stekla, keramike, lesa ipd.;
  • izdelovanje unikatnih izdelkov slovenske kulturne dediščine.
  Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • dejavnost samostojnih upodabljajočih umetnikov, kot so kiparji, slikarji, ilustratorji, risarji, bakrorezci, graverji ipd.,
 • dejavnost samostojnih avtorjev za različna področja, tako za leposlovje kot tehniko,
 • dejavnost samostojnih novinarjev,
 • restavriranje umetniških del in muzejskih predmetov, npr. slik;
Sem spada tudi:
 • ročno unikatno poslikavanje porcelana, stekla, keramike, lesa ipd.,
 • izdelovanje unikatnih izdelkov slovenske kulturne dediščine;
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Pisanje člankov;
 • Prevajalci, novinari in fotoreporterji (Prevajalska dejavnost se razvršča v 74.300; dejavnost samostojnih novinarjev v 90.030; dejavnost fotoreporterjev pa v 74.200);
 • Umetnostna obrt npr. ročno barvanje pisanic (Izdelava unikatnih avtorskih izdelkov se uvršča v dejavnost 90.030 Umetniško ustvarjanje. Serijska izdelava izdelkov umetnostne obrti se razvršča v ustrezno dejavnost glede na izdelek)
Vir: Statistični urad RS

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020