SPOT

Portal SPOT je posodobljen in prenovljen.
Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za gojitev živali prostoživečih vrst

Pred pričetkom gojitve živali domorodnih ali tujerodnih vrst, si je treba pridobiti dovoljenje za gojitev.

Za gojitev živali tujerodne vrste je treba predhodno pridobiti Poročilo o presoji tveganja za naravo, ki je obvezna priloga vlogi. Presojo izvajajo pooblaščene organizacije.

Obveznosti imetnika dovoljenja za gojitev:

  • vodenje elektronske evidence o trgovini
  • letno poročanje o gojitvi

Izjeme:

Če je za gojitev živali prosto živečih vrst treba pridobiti dovoljenje tudi po drugem zakonu (npr. Zakon o divjadi in lovstvu), se to dovoljenje izda po drugem zakonu in ob soglasju ARSO.

Za vrste živali, ki so navedene v Pravilniku o prosto živečih živalskih vrstah, za katere ni treba pridobiti dovoljenja za gojitev, ni treba pridobiti dovoljenja za gojitev.

Zadnja sprememba:
18. 11. 2020