Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za vzporedno trgovanje se izda za fitofarmacevtsko sredstvo, ki je že registrirano v eni državi članici (država članica izvora) in je identično referenčnemu sredstvu, ki je že registrirano v Republiki Sloveniji.

O dovoljenju za vzporedno trgovanje odloči pristojni organ. 

Za promet in uporabo FFS, za katerega je bilo izdano dovoljeje za vzporedni promet, veljajo isti pogoji uporabe, veljavnost dovoljenja in morebitne omejitve kot so navedene v registraciji referenčnega sedstva.

Vlagatej vloži vlogo pristojnemu organu na obrazcu z obveznimi prilogami.

Register dovoljenj

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021