Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odločba o priznavanju poklicnih kvalifikacij

Pristojni organ lahko v postopku zahteva mnenje pristojne zbornice oziroma organizacije, sicer izda odločbo brez tega mnenja. Mnenje pri izdaji odločbe ni zavezujoče.

Pristojni organ v postopku primerja pisno dokumentacijo o poklicnih kvalifikacijah s poklicnimi kvalifikacijami, ki jih za opravljanje posameznega reguliranega poklica oziroma dejavnosti zahtevajo predpisi v Republiki Sloveniji. Če pristojni organ na podlagi te primerjave presodi, da poklicne kvalifikacije prosilca ne ustrezajo, izda o tej ugotovitvi začasno odločbo, v kateri ga pozove, da glede na okoliščine primera opravi enega od teh dopolnilnih ukrepov za priznavanje poklicnih kvalifikacij:

  • preizkus poklicne usposobljenosti ali
  • prilagoditveno obdobje, v katerem bo izpolnil manjkajoče pogoje za priznavanje ustreznosti svojih poklicnih kvalifikacij.

Pristojni organ izda odločbo o priznanju poklicnih kvalifikacij za opravljanje posameznega reguliranega poklica oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji:

  • če na podlagi vloge presodi, da poklicne kvalifikacije prosilca ustrezajo poklicnim kvalifikacijam, ki jih za opravljanje posameznega reguliranega poklica oziroma dejavnosti zahtevajo predpisi Republike Slovenije, 
  • po predložitvi dokazila o uspešno opravljenem prilagoditvenem obdobju ali preizkusu poklicne usposobljenosti.

Z odločbo o priznanju poklicnih kvalifikacij se prosilcu v Republiki Sloveniji omogoči opravljanje reguliranega poklica, za katerega je usposobljen v državi članici Evropske Unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji, in sicer pod enakimi pogoji, kakršni veljajo za slovenske državljane. Pomembno je, da so dejavnosti, ki jih poklic zajema, primerljive.

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020