Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odločba o statusu sevalnega ali jedrskega objekta

V postopku za pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali gradbenega dovoljenja ali dovoljenja za izvedbo rudarskih del ali razgradnjo izda organ, pristojen za jedrsko varnost, po uradni dolžnosti investitorju za sevalni ali jedrski objekt naslednje odločbe:

  • začasno odločbo o statusu jedrskega ali sevalnega objekta hkrati z izdajo predhodnega soglasja o sevalni in jedrski varnosti;
  • odločbo o statusu jedrskega ali sevalnega objekta pred začetkom gradnje hkrati z izdajo soglasja h gradnji;
  • odločbo o prenehanju statusa jedrskega ali sevalnega objekta po zaključku razgradnje ali po zaprtju odlagališča.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021