Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblastilo izvedenca medicinske fizike

Tuji pooblaščeni izvedenec medicinske fizike lahko izvaja dela pooblaščenega izvedenca, če je pridobil pooblastilo pod pogoji in po postopkih, ki so vsaj enakovredni pogojem in postopkom za pridobitev pooblastila po Pravilniku o pooblaščanju izvajalcev strokovnih nalog s področja ionizirajočih sevanj.

Izpolnjevanje pogojev tujih fizičnih oseb iz prejšnjega odstavka se ugotavlja po postopku priznavanja kvalifikacij takim osebam, kot ga določa Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU).

Zadnja sprememba:
12. 5. 2022