Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblastilo izvedenca varstva pred sevanji kot fizične osebe

Fizična oseba lahko pridobi pooblastilo izvedenca varstva pred sevanji na posameznih področjih varstva pred sevanji za:

  • dajanje strokovnih mnenj o izdelavi ocene varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji, delovnih pogojih izpostavljenih delavcev, obsegu izvajanja ukrepov varstva pred sevanji na opazovanih in nadzorovanih območjih, preverjanju učinkovitosti teh ukrepov, rednem umerjanju merilne opreme in preverjanju uporabnosti zaščitne opreme;
  • podajanje vsebin, opredeljenih v predpisu, ki določa usposabljanje izpostavljenih delavcev, praktikantov, študentov, odgovornih oseb za varstvo pred sevanji in delavcev v organizacijskih enotah varstva pred sevanji.

Področja varstva pred sevanji so:

  • dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer se uporabljajo naprave, ki oddajajo ionizirajoče sevanje (v nadaljnjem besedilu: sevanje) kot posledico pospeševanja delcev (rentgenske naprave, pospeševalniki delcev);
  • dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer se uporabljajo odprti ali zaprti viri sevanj;
  • posamezne dejavnosti izven zdravstva in veterine, opredeljene v pooblastilu.

Za pridobitev pooblastila mora fizična oseba podati vlogo na ministrstvo, pristojno za zdravje.

Vloga mora vsebovati:

  • navedbo področja varstva pred sevanji;
  • navedbo obsega pooblastila;
  • dokazila o izobrazbi;
  • dokazila o delovnih izkušnjah;
  • strokovne reference na področju varstva pred sevanji.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021