Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblastilo izvedenca varstva pred sevanji

Tuja pravna oseba pridobi pooblastilo za  izvajanje del pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji, če ima po predpisih države, v kateri je registrirana za opravljanje izvedeniških del varstva pred sevanji, enakovredna pooblastila, kot jih za izvedenca za varstvo pred sevanji določa Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV).

 

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021